نحوه ارسال سفارشات

سفارشات شما عزیزان به طور معمول فردای روز ثبت سفارش،کنترل کیفیت و بسته بندی میشود و روز بعد از بسته بندی تحویل اداره پست میگردد.
بعد از ارسال مرسوله به اداره پست، ۲ الی 5 روز کاری در پست های سفارشی و 2 الی 4 روزکاری در پست های پیشتاز و 1 تا 2 روز در پست ویژه ، بدست مشتریان عزیزخواهد رسید.